Χρήσιμες Πληροφορίες

Βασικές Γνώσεις Χρήσης Βοτάνων

Πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ένα βότανο διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που δίνονται για αυτό. Αυτό είναι απαραίτητο για τους έξης λόγους: Λόγος 1ος Για να μάθετε ποια μέρη του φυτού χρησιμοποιούνται και πως, λόγω χάρη σε τι είδους παρασκευάσματα και σε ποιες δόσεις. Λόγος 2ος Για να ενημερωθείτε για όλες τις ιδιότητες του. Κάθε βότανο έχει πολλές ιδιότητες. Πιθανόν μια από αυτές να είναι ωφέλιμη και μια συγκεκριμένη σας πάθηση ενώ μια άλλη ιδιότητα επιβαρύνει ένα άλλο σας πρόβλημα ή μια άλλη σας ευαισθησία. Λόγος 3ος Ορισμένα βότανα σε μικρές ή κανονικές δόσεις είναι ωφέλιμα αλλά σε μεγαλύτερες είναι…